Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

       Materská škola poskytuje  celodenné predprimárne vzdelávanie spravidla pre deti od troch do šiestich rokov ako aj deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poslaním materskej školy je dopĺňať...

      ROZPIS SLUŽIEB NA ROK 2015     Mesiac 1.-2. týždeň 3.-4. týždeň     Január Laura Lenártová Paulína Bogľarská Soňa Žarnovská Puchalíková Zuzana Stašová...

Detská folklórna skupina Osikovčanik vznikla v roku 1999 na  podnet vtedajšej p.  učiteľky A. Cidilkovej a riaditeľky školy Mgr.Ľ.  Maníkovej. Vedúcou skupiny od jej  založenia je Mgr. Ľ. Maníková. Zaujímavosťou vzniku FS...

Folklórna skupina sa každoročne zúčastňuje kultúrnych podujatí, ktoré  organizuje  Obecný  úrad  v Osikove a  HOS   Bardejov. Zo svojim   programom sa malí tanečníci predstavili aj na Hornošarišských  slávnostiach...

SEPTEMBERExkurzia – Planetárium Prešov – 3.-4. ročník. OKTÓBER„Ovocný deň“ – príprava pokrmov z ovocia, ochutnávka pripravených jedál (odšťavovanie ovocia, varenie ovocného kompótu, pečenie...

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov