Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Kultúrny život v škole je úzko spojený s kultúrnym životom v našej obci. Prvou aktivitou začiatkom školského roka je „Posedenie s dôchodcami“, ktorú organizuje OcÚ Osikov v spolupráci s MŠ a ZŠ. Začiatkom decembra...

Futbalový turnaj obvodových škôl. Dňa 10.4. si naši žiaci zmerali svoje futbalové zručnosti s ostatnými žiakmi z obvodu Hertník – ZŠ Osikov, ZŠ Bartošovce, ZŠ Fričkovce a ZŠ Hertník. V tomto roku futbalový putovný pohár...

Pohybová príprava - vedúca Mgr. Ľ- Maníková- streda od 13.30 do 15.30 hod. Tanečný krúžok - vedúca Mgr. M. Sobeková- utorok od 13.30 do 15.30 hod. Krúžok AJ - vedúca Mgr. A. Udičová- streda od 13.30 do 14.30 hod. Školská...

ZŠ Osikove je málotriedna škola s počtom žiakov 33. Vyučovanie prebieha v dopoludňajších hodinách. V škole je zriadený školský klub detí. I. trieda - 1.-3.  ročník ( 5+10  žiakov) - tr. uč. Mgr. A. Udičová II. trieda - 2....

Vznik školy cirkevná rímsko- katolícká ľudová škola – prvá zmienka z 2. júla 1775. Školu navštevovali žiaci z obcí Bartošovce, Vaniškovce, Osikov, Hertník a vtedajšia obec Nižna Frička, terajšie...

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov