Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Utorok, 26. 03. 2019, sviatok oslavuje Emanuel. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred požiarmi, Zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecne záväznými predpismi....

Dodatok č. 1/2016 k VZN č. 4/2013 o príspevkoch v školských zariadeniach VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a DSO VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu detí do...

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a výhľadový na roky 2020-2021 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ZÚ za rok 2017 Návrh záverečného účtu obce za rok...

 Miestne poplatky Správne poplatky  

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov