• Halová hasičská súťaž mladých hasičov 2016

  Dňa 2.12.2016 sa v mestskej športovej hale Mier v Bardejove konal XIII. ročník halovej súťaže kolektívov mladých hasičov. Účasť hasičských družstiev bola početná. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 69 družstiev z okresu Bardejov a zo susedných okresov.

 • Pozvánka na zasadnutie OZ

  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 25.11.2016 o 19,00 hod. v zasadačke OcÚ.

 • Vyhlásenie výberového konania

  Obec Osikov vyhlasuje výberové konanie na prenájom budovy Bar pri OcÚ. Viac informácií v prílohe.

 • Kominár-BJ

  Bardejovskí kominári ponúkajú v obci profesionálne čistenie a kontrolu komínov v zmysle vyhlášky MV č. 401/2007 Z.z.
  Podľa tejto vyhlášky je kontrolu komína potrebné vykonať raz za 4 mesiace, ak je do komína napojený spotrebič na tuhé palivo a raz
  za 12 mesiacov, ak je do komína napojený spotrebič na plynné palivo.

 • Úprava cestovného poriadku od 1.11.2016

  Cestovný poriadok linky 701412 platný od 01.11.2016.
  Popis zmeny: časová úprava odchodu spojov č. 6, 68, 12 z Prešova, AS z dôvodu prípojov od vlakov v Kysaku.

 • Pozvánka

 • Zber elektroodpadu

  Spoločnosť H+EKO, s.r.o. Košice uskutoční v našej obci zber nefunkčných elektrospotrebičov vo štvrtok 25. augusta 2016 o 9,30 hod.

 • Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Osikov

  Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Osikov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Najnovšie správy