Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

POZVÁNKA

 

Výbor Dobrovľného hasičského zboru pozýva všetkých členov DHZ Osikov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15.12.2017 (piatok) o 19:30 v zasadačke OcÚ Osikov.

 

Program schôdze:

        1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.

        2. Správa o činnosti DHZ a zhodnotenie plánu hlavných úloh v roku 2017.

        3. Správa o hospodárení DHZ s finančnými prostriedkami v roku 2017, správa revízora.

        4. Plán hlavných úloh na rok 2018-

        5. Diskusia.

        6. Schválenie uznesenia.

        7. Záver.

 

Pripomíname, že okrem aktívnej práce je účasť na VČS DHZ a zaplatenie ročného členského poplatku základná povinnosť každého člena. Ich nesplnenie bude mať za následok vylúčenie z DHZ. Prípadné opsravedlnenie pošlite formou SMS tajomníčke Patrícii Kozákovej na tel. č. 0908 801 833 najneskôr do stredy 13.12.2017.

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov