Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Nočná súťaž o NAJZDATNEJŠÍ HASIČSKÝ ZBOR sa konala 28. apríla 2018. Súťaž, v ktorej si hasičské družstvá zmerajú sily v rôznych disciplínach. Tento rok ich bolo konkrétne 15. Disciplíny : skúšobné testy, popoludňajšia štafeta, požiarny poplach, útok do kopca, optické signály, záchrana na vodnej ploche, ejektor, bytový požiar, vodorovné lano, viazanie uzlov, požiar garáže, diaľková doprava vody, požiarny útok od podzemného hydrantu, záchrana raneného z nedostupného terénu + ošetrenie a zrýchlený presun a prenos raneného. Týmito disciplínami si prešli všetky súťažné družstvá. Víťaz nie je to družstvo, ktoré sa umiestni na prvom mieste, ale víťazmi sú všetci, ktorí absolvujú všetky tieto disciplíny a dojdú až do konca. Naši muži sa umiestnili na 10. mieste, no pre nás sú víťazi, pretože to celé zvládli :) .

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov