Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 18.januára 2019 (piatok) o 19:00 v zasadačke Obecného úradu.

Program:
    1.Otvorenie
    2.Voľba návrhovej komisie
    3.Správa o činnosti DHZ za rok 2018
    4.Správa o hospodárení DHZ za rok 2018
    5.Plán činnosti DHZ na rok 2019
    6.Diskusia 
    7.Uznesenie
    8.Záver

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov