Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Nočná hasičská súťaž O Najzdatnejší Hasičský Zbor v Zlatom-Gaboltove-Nižnom Tvarožci-Sveržove-Tarnove-Rokytove a Mokroluhu.
Súťažiacich sme oproti slnečnému piatku prestriedali za trošku staršie ženy a trošičku starších mužov. K náročným 15-stim disciplínam sa tentokrát pridalo aj momentálne naozaj prepotrebné daždivé počasie, ktoré dalo zabrať naozaj všetkým. Ženy vybojovali jednoznačné 1.miesto a muži 5.miesto.
Kto túto súťaž neabsolvoval, nedokáže posúdiť výkon ani jedného z nás dobrovoľníkov a ani našu motiváciu zúčastniť sa a zdokonaliť naše vedomosti a zručnosti znova .

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov