Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Aktuality DHZ Osikov

Nočná hasičská súťaž O Najzdatnejší Hasičský Zbor v Zlatom-Gaboltove-Nižnom Tvarožci-Sveržove-Tarnove-Rokytove a Mokroluhu. Súťažiacich sme oproti slnečnému piatku prestriedali za trošku staršie ženy a trošičku starších...

V piatok, 26.4.2019, sa naši mladí hasiči už tradične zúčastnili Preteku brannej všestrannosti v Giraltovciach. Družstvo mladších žiakov vybojovalo 2.miesto a družstvo starších žiakov 7.miesto. 

Dobrovoľní hasiči zo Slovenska boli 19.1.2019 vyslaní na pomoc pri odpratávaní snehu do niekoľkých obcí na Orave - Zákamenné, Novoť, Kruštenica, Oravská Lesná a Mútne. Až 100 členov z dobrovoľných hasičských...

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 18.januára 2019 (piatok) o 19:00 v zasadačke Obecného úradu. Program:     1.Otvorenie     2.Voľba návrhovej...

Srdečne Vás pozývame na RETRO PLES s tematickým zameraním - obdobie mafie.

Srdečne Vás pozývame na RETRO PLES s tematickým zameraním - obdobie mafie. Cena vstupenky je 10€.V cene je jedna večera a to mafiánsky guľáš z výpalného od mäsiarov,prípitok a káva .V bufete ponúkame muníciu rôznych kalibrov.V...

V nedeľu, 6.5.2018, sme si na Čergove uctili svätého Floriána položením kytice pri jeho soche. Svätý Florián je patrónom hasičov a sviatok má 4. mája. Spojili sme to s príjemným posedením v krásny slnečný deň. "BOHU NA SLÁVU,...

Nočná súťaž o NAJZDATNEJŠÍ HASIČSKÝ ZBOR sa konala 28. apríla 2018. Súťaž, v ktorej si hasičské družstvá zmerajú sily v rôznych disciplínach. Tento rok ich bolo konkrétne 15. Disciplíny : skúšobné testy, popoludňajšia...

Ani sme sa nenazdali a ďalší rok ubehol. Opäť tu bola jedna z najlepších súťaž pre hasičskú mládež. Pretek brannej všestrannosti v Giraltovciach. Tento rok sa konala 27. apríla 2018. Počasie nám prialo, tak už nám nič nechýbalo...

POZVÁNKA   Výbor Dobrovľného hasičského zboru pozýva všetkých členov DHZ Osikov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15.12.2017 (piatok) o 19:30 v zasadačke OcÚ Osikov.   Program...

Tento rok sa konal už XIV. ročník halovej súťaže kolektívov mladých hasičov v Bardejove (1.12.2017). Každý rok sa snažíme zúčastniť na tejto súťaži a to minimálne s jedným súťažným tímom v každej kategórií. ...

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov