Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Aktuality ZŠ Osikov

Dňa 6.4.2017 sa konal v ZŠ Osikov slávnostný zápis detí do 1. ročníka školského roka 2017/2018. Najprv  sa riaditeľke, rodičom a deťom z MŠ  prihovorila riaditeľka školy.   Žiaci  ZŠ spolu...

Učiteľky ZŠ pripravili pre svojich žiakov netradičný deň plný rozprávok . Takto si celá škola opäť pripomenula, že marec, je mesiacom knihy. Ako to prebiehalo? Najprv si žiaci spoločne pozreli sfilmovanú slovenskú ľudovú...

30.3. 2017 sa konal už III. ročník zaujímavého stretnutia žiakov ZŠ s deťmi MŠ. Túto aktivitu sme nazvali „Žiaci ZŠ čítajú deťom z MŠ“. Tento rok si žiaci 4. ročníka vybrali príbeh z knihy „Danka...

        Je to veľmi príjemné a pekné, ak si žiaci a ich rodičia pripomenú tento sviatok a poďakujú sa svojim učiteľom za ich prácu. Tento rok oslava prebiehala takto. Najprv mal...

Divadlo PORTÁL – "Nebojsa". Každý žiak našej  ZŠ  vie, že marec je mesiac knihy.  Tomu sú prispôsobené rôzne aktivity počas tohto mesiaca, ktoré realizujeme v rámci hodiny slovenského jazyka...

Ako sa máme starať o svoje zdravie?  Odpoveď na túto otázku nám dalo divadelné predstavenie „Abeceda zdravia“,  na ktoré nás pozvala MŠ. Bábkové predstavenie bolo veľmi poučné a zaujímavé. Zúčastnili sa ho...

„Vivodzeňe Kačúrika“. Na pozvanie mesta Bardejov sa naši žiaci – tanečníci a speváci ZŠ Osikov, zúčastnili v Bardejove  kultúrneho podujatia pod názvom „Vivodzeňe Kačúrika“. Toto podujatie sa každoročne...

      Každý rok sa v ZŠ Hertník organizuje súťaž v recitácií poézie a prózy žiakov „Hviezdoslavov Kubín“. Našu školu reprezentovali tri recitátorky. Vanessa Kubinová, ktorá získala 1....

    Každoročne sa deti MŠ a ZŠ stretávajú v sále kultúrneho domu na fašiangovom karnevale, ktorý organizuje MŠ, ZŠ a Obecný úrad v Osikove. Tento rok sa naozaj vydaril. Rodičia vyrobili pre deti...

Literárna súťaž  "Šaliansky Maťko" Dňa 26.1.2017 sa konal v Bardejove 11. ročník  literárnej súťaže v prednese slovenských povestí J. C. Hronského „Šaliansky Maťko“. Na túto súťaž sa z našej...

Deti a rodičia na ľade       Tohoročná zima nám ponúka veľa možností ako si „vychutnať sneh a ľad“. Naša základná škola  sa rozhodla zorganizovať popoludňajšie víkendové...

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov