Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Kultúrny život v škole je úzko spojený s kultúrnym životom v našej obci.

Prvou aktivitou začiatkom školského roka je „Posedenie s dôchodcami“, ktorú organizuje OcÚ Osikov v spolupráci s MŠ a ZŠ.

Začiatkom decembra deti vítajú Mikuláša. Slávnosť sa koná v sále kultúrneho domu . Deti a žiaci z Osikova sa predstavia Mikulášovi s kultúrnym programom, za čo sú odmenení balíčkom ovocia a sladkosťou.

Fašiangové obdobie je príležitosťou na prípravu fašiangového karnevalu na ktorom majú veľký podiel nielen učitelia, OcÚ,  ale aj rodičia.

Deň učiteľov  je v réžií našich žiakov. Každý rok sa učitelia tešia na prekvapenie a kultúrny program.

Druhá májová nedeľa je sviatkom všetkých mamičiek. Deň matiek sa opäť organizuje v spolupráci s MŠ, ZŠ a OcÚ Osikov.

S kultúrnym programom sa naši žiaci predstavia aj v Poľsku. Cezhraničná spolupráca so Školou podstawovou v Rogach je natoľko intenzívna, že každý rok sa žiaci a učitelia navzájom pozývajú na kultúrne podujatia, alebo výročia školy.

Rozlúčka so štvrtákmi je príležitosťou , kedy sa žiaci poďakujú svojim učiteľom za  ich prácu. Zároveň žiaci 4. ročníka pripravia pre učiteľov a žiakov školy kultúrny program „Rozlúčka so štvrtákmi“. Rodičia zabezpečia pre žiakov malé pohostenie a učitelia pripravia diskotéku pre odchádzajúcich žiakov.

Školský rok sa každoročne končí  kultúrno – športovou aktivitou „Vešelo na valale“, ktorá je organizovaná MO Matice slovenskej,  MŠ, ZŠ a OcÚ v Osikove.

Kultúrny život v škole je podmienený činnosťou detskej folklórnej skupiny Osikovčanik, ktorý vedie Mgr. Ľ. Maníková. Veľký podiel na tejto práci má p. učiteľka Mgr. M. Sobeková.

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov