Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Sobota, 23. 03. 2019, sviatok oslavuje Adrián. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obec Osikov ako verejný obstarávateľ  zverejňuje výzvu na predloženie cenových ponúk na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky ,,Osikov - Rozšírenie kanalizácie" s predpokladanou hodnotou zodpovedajúcou zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

 

Lehota na predkladanie ponuky je do 15.08.2018 do 12:00 hod.

 

výzva

príloha 1 - titulný list

príloha 2 - návrh na plnenie kritérií

príloha 3 - nenacenený výkaz výmer

príloha 4 - projektová dokumentácia (technická správa + výkresová dokumentácia)

 

 

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov