Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je tvrtok, 23. 05. 2019, sviatok oslavuje Želmíra. Srdečne blahoželáme!

Rímskokatolícka farnosť sv. Michala arch. Osikov

0907/247 234          
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

KRST

Krstné poučenie – zhruba 3 mesiace pred krstom

K zápisu doneste kópiu : Rodný list dieťaťa

Termín krstu – 2. nedeľa v mesiaci / resp. dohodou /

Krstní rodičia majú byť plnoletí katolíci, ktorí boli pobirmovaní, navštevujú bohoslužby, pristupujú ku sviatostiam a nemajú cirkevnú prekážku / rozvedení a pod. /

Ak boli inde poučení, donesú potvrdenie o poučení a doporučenie kňaza

Odporúča sa, aby matka išla ku sv. zmierenia ešte pred pôrodom

 

SOBÁŠ

3 mesiace pred sobášom snúbenci zájdu na príslušný Matričný úrad, kde sa spíše civilná Zápisnica.

Potrebujú k tomu – Rodné listy / originály, nie kópie / a Občianske preukazy.

Civilnú Zápisnicu prinesú na faru, kde sa spíše cirkevná Zápisnica / 3 mesice pred sobášom. Ak pracujete v zahraničí, príďte aj skôr /

Krstný list donesie ten zo snúbencov, ktorý bol pokrstený v inej farnosti /  Krstný list má platnosť najviac 6 mesiacov /

 

POHREB

Úmrtie nahláste čím prv alebo na mobil Dohodnite termín pohrebu.

Pochovať je možné po 48 hodinách. Lekár môže udeliť aj výnimku / skôr /

Doneste List o prehliadke mŕtveho / veľký papier /, ktorý potvrdí Matrika v mieste, kde nastala smrť. Má byť podpísaný a opečiatkovaný.

Dbajme na včasné zaopatrenie sviatosťami, aby naši drahí neodchádzali na večnosť nepripravení.

 

SPOVEĎ

Spovedám takmer denne 30 minút pred sv. omšou.

Zaopatrenie chorých je na l. piatok v mesiaci / v súrnych prípadoch kedykoľvek /

 

AK POTREBUJETE NIEČO VYBAVIŤ, NAJISTEJŠIE MA NÁJDETE V SAKRISTII PO SV. OMŠI. 

 

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov