Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Piatok, 19. 04. 2019, sviatok oslavuje Jela. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Posledná júnová nedeľa v Osikove bola veľmi veselá. Je to už po tretí krát čo  poslanci OcÚ v Osikove navrhli organizovať pre našich občanov  športovo - folklórne popoludnie pod názvom„Vešelo na valale“. 

 

Popoludnie začalo športovými súťažami detí MŠ a ZŠ. Tento rok sa o veselosť a zábavu postarali členovia Miestnej organizácie Matice slovenskej, ktorí pozvali do Osikova zaujímavých hostí. Na vystúpení sa ako prví predstavili deti MŠ a žiaci ZŠ. Na príprave  pútavých  tancov a  ľudového pása  „Hušata“, sa podieľali vyučujúce MŠ a ZŠ. Prekvapením vystúpenia žiakov ZŠ bol krásny spev žiačky 3. ročníka Alexandry Micheľovej s jej babkou. Každoročne ku klasike tohto podujatia patrí vystúpenie ženskej a mužskej speváckej skupiny „OSIKOVČAN“ pri MO MS v Osikove. V súčasnosti sa táto spevácka zložka rozšírila o nových členov. Práve toto prijímanie mladých členov do „speváckeho cechu“ bolo veľmi pekným spestrením  ich vystúpenia. Keď začali hrať Muzikanci z Raslavíc obecenstvo spozornelo, pretože táto mladá folklórna skupina hrala a spievala piesne blízke srdcu všetkých Osikovčanov. Krásne rusínske piesne v podaní sólistkyMarianny Železnej sa rozozvučali po celom amfiteátri. Jej zvonivý hlas bol balzamom na dušu pre všetkých divákov. Skutočná zábava nastala, keď sa na pódiu ukázal ľudový rozprávač „Jožko Jožka“.Jeho rečnícke kúzlo a pohotové reakcie  na obecenstvo potvrdili známu myšlienku, že „Smiech je sviatkom tváre, ktorý iba blbcov uráža, ale múdrych lieči “ (J. Werich). Vyvrcholením nedeľného popoludnia bolo vystúpenie „Muziky Milana Rendoša“, ktorá sa formovala vo FS Železiar. Nádherné spevy sólistiek , kvalita , profesionálny prístup a spokojný divák to boli základné prvky kvalitného vystúpenia a dobrej zábavy. Zábava pokračovala až do neskorých nočných hodín a to vďaka skupine DINAMIC z Osikova. Starosta obce pohostil  účinkujúcich, ale aj pre všetkých divákov chutným gulášom.

 

Ďakujeme všetkým členom Miestnej organizácie Matice slovenskej v Osikove,  starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za popoludnie plné veselosti,  spevu a tanca.

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov