Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je tvrtok, 23. 05. 2019, sviatok oslavuje Želmíra. Srdečne blahoželáme!

Záverečný účet obce  Osikov za rok 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu za rok 2018

Návrh záverečného účtu obce  Osikov za rok 2018

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a výhľadový na roky 2020-2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ZÚ za rok 2017

Čerpanie finančného rozpočtu k 31.12.2018

Návrh záverečného účtu obce za rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018 a výhľadový na rok 2019-2020

Čerpanie finančného rozpočtu k 31.12.2017

Správa nezávislého audítora o overení účt. závierky zostavenej k 31.12.2016

Individuálna výročná správa Obce Osikov za rok 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k ZÚ za rok 2016

Záverečný účet Obce Osikov a rozpočtové hospodárenie za r. 2016

Čerpanie finančného rozpočtu k 31.03.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Finančný rozpočet na rok 2016 a čerpanie k 31.12.2016

pdfFinančný rozpočet a čerpanie k 31.03.2016

xlsNávrh rozpočtu na rok 2016 a predpokladaný na roky 2017-2018

xlsFinančný rozpočet na rok 2015 a čerpanie k 31.12.2015

pdfSpráva nezávislého audítora o overení účtovnej závierky  zostavenej k 31.12.2014

pdfDodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účt. závierkou

docVýročná správa obce Osikov za rok 2014

pdfStanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Osikov za rok 2014

docZáverečný účet obce za rok 2014

pdfPríloha k ZÚ obce - čerpanie rozpočtu za rok 2014

xlsFinančný rozpočet na rok 2014 a čerpanie k 31.12.2014

xlsNávrh rozpočtu na rok 2015 a výhľadový rozpočet na roky 2016-2017

xlsFR na rok 2014 + čerpanie k 31.3.2014

xlsFinančný rozpočet na rok 2014 a roky 2015 a 2016

pdfStanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Osikov za rok 2013

pdfSpráva nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 (audit)

docZáverečný účet  za rok 2013

xlsFinančný rozpočet na rok 2013 + čerpanie

docVýročná správa obce Osikov za rok 2013

docZáverečný účet za rok 2013

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov