Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 23. 05. 2018, sviatok oslavuje Želmíra. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obecné oznamy

Oznam

Oznamujeme, že obec Osikov získala Nenávratný finančný prostiedok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka s názvom Projektu: Výstavba vodovodu v obci Osikov. Informačná tabuľa

Pozvánka na DOD

Pozvánka na OZ dňa 23.3.2018

Výberové konanie na prenájom budovy BAR.  

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo pozývajú obyvateľov obce na obecnú akciu ,,Osikov na ľade", ktorá sa uskutoční dňa 28.02.2018 v čase od 18:00 do 20:00 hod. na zimnom štadióne v Bardejove.

    Výbor Pozemkového spoločenstva Pánskeho a Sedliackeho lesa Osikov pozýva vlastníkov PS PaSL Osikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 10.03.2018 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu...

§ 99a   Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za...

Zmeny v správnych poplatkoch k 1.1.2018

Pozvánka na OZ dňa 19.01.2018

© 2018 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov