Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Utorok, 21. 11. 2017, sviatok oslavuje Elvíra. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obecné oznamy

Návrh kúpnej zmluvy

Z príležitosti mesiaca októbra - úcty k starším, starosta obce a obecné zastupiteľstvo  pozývajú dôchodcov na posedenie, ktoré sa uskutoční dňa  14. októbra 2017 v sále kultúrneho domu v...

Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre voľby predsedu PSK a voľby do zastupiteľstva PSK

       Oznamujem občanom obce, že na základe  rozhodnutia Okresného úradu Bardejov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vykonaní úplnej uzávierky cesty II/545 medzi obcami Raslavice a Janovce,...

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje , že bude v celej obci prerušená distribúcia elektriny v dňoch:     6. októbra 2017  od 07,00 h   do  18,00 h   9. októbra 2017  od 07,00 h...

Pozvánka na OcZ dňa 18.08.2017

Zvozový kalendár platný od 1.7.2017 zmeny sa týkajú separovaného zberu.

Uznesenie zo schôdze vlastníkov pozemkov

    Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko Rozhodnutím č. 166/2017 z 23. júna 2017 vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov na deň  sobotu 4. novembra 2017.     V prílohe...

Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že od 1.7.2017 platí cestovný poriadok linky 701412 Bardejov - Prešov - Košice. Časová úprava odchodu spoja č. 12 zo zastávky Prešov, AS z 17,30 hod. na 17.25 hod.   Rozpis CP

© 2017 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov