Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Sobota, 23. 03. 2019, sviatok oslavuje Adrián. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

 

Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník ako verejný obstarávateľ uskutočňuje výber zhotoviteľa stavebných prác na dodanie predmetu zákazky s názvom: ,,Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi". 

 

Všetky relevantné podklady potrebné k tejto výzve si môžete stiahnúť z následujúcich odkazov:

 

Výzva na predkladanie ponúk (pdf)
príloha 1 - Titulný list (docx)
príloha 2 - cenová ponuka (docx)
príloha 3 - výkaz výmer (xlsx)
príloha 4 - projketová dokumentácia (pdf)

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov