Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Pondelok, 22. 10. 2018, sviatok oslavuje Sergej. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obec Osikov zverejňuje výzvu na prieskum trhu – predkladanie cenových ponúk Zákazka postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky  s názvom „Obstarávanie  služieb v odpadovom hospodárstve

 

1. Výzva

2. Titulný list

3. Návrh na plnenie kritérií

© 2018 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov