Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Piatok, 19. 04. 2019, sviatok oslavuje Jela. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Oznamujeme verejnosti, občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám, pôsobiacim v katastrálnom území obce Osikov, že je vypracovaný návrh zadania pre územný plán obce Osikov, do ktorého je možné nahliadnuť na obecnom úrade v pracovnom čase od 8:00 do 15:30 hod ako aj na internetovej stránke obce: www.osikov.sk.

 

Verejnosť je oprávnená podávať pripomienky k návrhu zadania územného plánu obce Osikov do 30. dní odo dňa oznámenia písomne na adresu: Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník, alebo osobne do podateľne obce.

 

Oznámenie

 

Zadanie

 

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov