Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Piatok, 19. 04. 2019, sviatok oslavuje Jela. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obecné oznamy

  Firma KOSIT Košice oznamuje občanom, že od 1.2.2019 je zmena v systéme z 1100 l kontajnerov na vrecový zber pri separovanom odpade a tým došlo aj k úprave zvozových kalendárov.  V dňoch od 4.2 do 6.2.2019 budú do každej...

Menovanie zapisovateľa k voľbám prezidenta Slovenskej republiky.   Menovanie

Oznamujeme občanom, že Priznanie k  dani z nehnuteľnosti  pri zmenách je potrebné podať na Obecný úrad do 31.01.2019   Formulár

Oznámenie   o zverejnení emailovej adresy obce Osikov na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu   Táto e-mailová...

Informácie pre voliča Vážení občania, voľby prezidenta SR sa konajú v sobotu 16.03.2019 od 07:00 do 22:00 hod. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov voličov, bude sa druhé...

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Bardejove oznamuje občanom, vzhľadom na nepriaznivú nákazovú situáciu šírenia afrického moru ošípaných (AMO) v Poľsku , Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine, že domáce ošípané z...

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Bardejov, oznamuje občanom, že z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou bude dňa 19.02.2019 v čase od 8:30 do 15:30 v obci Osikov...

Oznamujeme verejnosti, občanom, samostatne zárobkovo činným osobám a právnickým osobám, pôsobiacim v katastrálnom území obce Osikov, že je vypracovaný návrh zadania pre územný plán obce Osikov, do ktorého je možné nahliadnuť na...

Pozvánka na OZ 25.1.2019

Pozvánka na OZ 

Podkategórie

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov