Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 20. 02. 2019, sviatok oslavuje Lívia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obecné oznamy

Pozvánky  na informačné stretnutie určené pre  záujemcov o nenávratný finančný príspevok (zvlášť pre verejný, občiansky a súkromný...

      Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 v čase od 7:00 do 22:00 h.   Informácie pre voliča

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.07.2018

Zmena v CP linky 701414 od 1.7.2018

Obec Osikov ako verejný obstarávateľ žiada o predloženie cenových ponúk na uskutočnenie stavebných prác ,,Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Osikove". Lehota na predkladanie ponuky je do 11.07.2018 do 10:00...

  Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník ako verejný obstarávateľ uskutočňuje výber zhotoviteľa stavebných prác na dodanie predmetu zákazky s názvom: ,,Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a...

  Milí spoluobčania!   Rádio Regina odvysiela v nedeľu 10.6.2018 v čase od 11:00 do 12:00 hod. v relácii ZVONY NAD KRAJINOU reportáž o našej obci. V relácii odznejú informácie nielen o histórii našej obce,...

Pozvánka na OZ dňa 15.06.2018

Oznamujeme, že obec Osikov získala Nenávratný finančný prostiedok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka s názvom Projektu: Výstavba vodovodu v obci Osikov. Informačná tabuľa Informácia

Pozvánka na DOD

Podkategórie

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov