Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Piatok, 19. 04. 2019, sviatok oslavuje Jela. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obecné oznamy

Zmena v CP linky 701414 od 1.7.2018

Obec Osikov ako verejný obstarávateľ žiada o predloženie cenových ponúk na uskutočnenie stavebných prác ,,Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Osikove". Lehota na predkladanie ponuky je do 11.07.2018 do 10:00...

  Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník ako verejný obstarávateľ uskutočňuje výber zhotoviteľa stavebných prác na dodanie predmetu zákazky s názvom: ,,Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a...

  Milí spoluobčania!   Rádio Regina odvysiela v nedeľu 10.6.2018 v čase od 11:00 do 12:00 hod. v relácii ZVONY NAD KRAJINOU reportáž o našej obci. V relácii odznejú informácie nielen o histórii našej obce,...

Pozvánka na OZ dňa 15.06.2018

Oznamujeme, že obec Osikov získala Nenávratný finančný prostiedok z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka s názvom Projektu: Výstavba vodovodu v obci Osikov. Informačná tabuľa Informácia

Pozvánka na DOD

Výberové konanie na prenájom budovy BAR.  

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo pozývajú obyvateľov obce na obecnú akciu ,,Osikov na ľade", ktorá sa uskutoční dňa 28.02.2018 v čase od 18:00 do 20:00 hod. na zimnom štadióne v Bardejove.

    Výbor Pozemkového spoločenstva Pánskeho a Sedliackeho lesa Osikov pozýva vlastníkov PS PaSL Osikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 10.03.2018 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu...

Podkategórie

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov