Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 20. 02. 2019, sviatok oslavuje Lívia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obecné oznamy

Výberové konanie na prenájom budovy BAR.  

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo pozývajú obyvateľov obce na obecnú akciu ,,Osikov na ľade", ktorá sa uskutoční dňa 28.02.2018 v čase od 18:00 do 20:00 hod. na zimnom štadióne v Bardejove.

    Výbor Pozemkového spoločenstva Pánskeho a Sedliackeho lesa Osikov pozýva vlastníkov PS PaSL Osikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 10.03.2018 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu...

§ 99a   Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (1) Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za...

Zmeny v správnych poplatkoch k 1.1.2018

Pozvánka na OZ dňa 19.01.2018

Fašiangový ples 2018. 3.2.2018 v sále Kultúrneho domu. Vstupné 18 eur na osobu, hrať nám bude muzika Artix so začiatkom o 19:00 hod. V cene je 2x večera, tombola a kultúrny program. 

Z príležitosti mesiaca októbra - úcty k starším, starosta obce a obecné zastupiteľstvo  pozývajú dôchodcov na posedenie, ktoré sa uskutoční dňa  14. októbra 2017 v sále kultúrneho domu v...

Zoznam zaregistrovaných kanditátov pre voľby predsedu PSK a voľby do zastupiteľstva PSK

       Oznamujem občanom obce, že na základe  rozhodnutia Okresného úradu Bardejov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vykonaní úplnej uzávierky cesty II/545 medzi obcami Raslavice a Janovce,...

Podkategórie

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov