Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 20. 02. 2019, sviatok oslavuje Lívia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obecné oznamy

     Zber komunálneho odpadu sa tento týždeň uskutoční vo štvrtok 13. apríla 2017 (namiesto plánovaného zberu v piatok 14.apríla 2017 - Veľký piatok).  

    Vážení občania, v spolupráci so spoločnosťou ESPIK Group, s.r.o. Orlov sme pripravili 3 odberné miesta na odovzdávanie separovaného odpadu:   použité jedlé oleje a tuky.  Na odovzdanie sú vhodné všetky...

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 24.03.2017

      Odstávka vodovodného potrubia - oznámenie      Z dôvodu skrytých porúch na vodovodnom potrubí a prác potrebných na ich dohľadanie, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. závod...

      Základná škola s materskou školou Hertník Vás pozýva na Deň otvorených dverí dňa 22. marca 2017 od 8,00 - 12,00 hod. v priestoroch školy.     DODapozvanka.pdf

     Obec Osikov a Muzikanci raslavicke Vás srdečne pozývajú na koncert pod názvom Ket sebe zašpivam v nedeľu 26. februára 2017 o 16,00 hod. v sále KD Osikov. 

     Z dôvodu realizácie prác spojených s čistením vodojemu a pravidelnou údržbou verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. závod Bardejov podľa zákona č. 442/2002 Z. z. § 20 odst. 2...

Pozvánka na OZ dňa 24.02.2017

   Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove informuje občanov o nových správnych poplatkoch za zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla, ktoré sú účinné od...

    Zima je špecifickým obdobím pre účastníkov cestnej premávky. V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi,...

Podkategórie

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov