Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Piatok, 19. 04. 2019, sviatok oslavuje Jela. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obecné oznamy

Spoločnosť MACHTRADE, s.r.o. a INSA, s.r.o. vyzývajú na separovanie použitých batérií a akumulátorov. Použité batérie (AAA, AA, C, D, gombíkové batérie, drobnú elektroniku a mobily) možete odovzdať do zeleného boxu, ktorý sa...

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16.09.2016 Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 05.08.2016

H+EKO Košice

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Osikov

P O Z V Á N K A

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

Pozvánka

Spoločnosť H+EKO, s.r.o. Košice uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov v štvrtok 28. 04. 2016 o 10,30 hod. Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, rúry na pečenie, TV, rádiá, PC, tlačiarne,...

Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ Hertník DOD Hertník

Vážení občania, predkladáme Vám návrh pomenovania ulíc v našej obci, ktorý bol prejednaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 12. februára 2016. Návrh pomenovania ulíc

Podkategórie

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov