Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 20. 02. 2019, sviatok oslavuje Lívia. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Obecné oznamy

Spoločnosť H+EKO, s.r.o. Košice uskutoční v našej obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov v štvrtok 28. 04. 2016 o 10,30 hod. Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, rúry na pečenie, TV, rádiá, PC, tlačiarne,...

Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ Hertník DOD Hertník

Vážení občania, predkladáme Vám návrh pomenovania ulíc v našej obci, ktorý bol prejednaný na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 12. februára 2016. Návrh pomenovania ulíc

VVS, a.s. závod Bardejov oznamuje, že dňa 09.03.2016 v čase od 8,30 hod. do 15,30 hod. bude v obci Osikov prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.  Oznámenie - odstávka vodovodného potrubia

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na verejnú schôdzu občanov obce dňa 26. februára 2016 (piatok) o 18,15 hod. v sále kultúrneho domu.  Verejná schôdza

Pečať Rozvoja obcí a miest

Zvozový kalendár na rok 2016

Podkategórie

© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov