Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Piatok, 16. 11. 2018, sviatok oslavuje Agnesa. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov

Komisia na ochranu verejného záujmu pri obecnom zastupiteľstve

Predseda:  
Ing. Jozef Findiš

Členovia:   
František Kubina
Jozef Rodanič

Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda: 
Ing. Jozef Štefančin

Členovia:   
Jozef Rodanič
Mária Marcinová

Komisia výstavby a rozvoja obce a ochrany verejného poriadku             

Predseda: 
Ing. Vladimír Maník

Členovia:   
Stanislav Bank
Ing.  Jozef Findiš

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu   

Predseda: 
Jozef Kačmár

Členovia:   
František Kubina
Stanislav Bank
Mgr. Ľubomíra Maníková
Mgr. Júlia Putnocká
Ján Kuchta

docKomisie

 

© 2018 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov