Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Sobota, 23. 03. 2019, sviatok oslavuje Adrián. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Faktúry

Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia  
Pavol Pavúk, Osikov 143 za prenájom nebytových priestorov za 1/2019 150€ 21.01.2019
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava plyn za 1-8/2019 - ŠJ 87,63 € 02.01.2019
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava plyn za 1-8/2019 - TJ 147,90 € 02.01.2019
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava plyn za 1-8/2019 - KSB 1059,92 € 02.01.2019
KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 040 01 Košice odvoz a zneškodňovanie KO za 1/2019 694,19 € 31.01.2019
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 zber a odvoz použitého oleja za 1/2019 10,80 € 06.02.2019
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava telefón O2 za 1/2019 19,11 € 28.01.2019
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava telefón O2 za 1/2019 29,72 € 28.01.2019
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 1/2019 39,79 € 01.02.2019
Geodézia Bardejov, s.r.o., Hurbanova 11, Bardejov za práce na vyhotovení geometrického plánu - ČOV 891€ 28.01.2019
Geodézia Bardejov, s.r.o., Hurbanova 11, Bardejov za práce na vyhotovení geometrického plánu - Kozák 243€ 28.01.2019
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o., Rudňany 433 prevádzkovanie ČOV za 1/2019 150 € 31.01.2019
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 zber a odvoz kuchynského odpadu za 1/2019 22,80 € 31.01.2019
Proxis, spol. s r.o., Slovenská 1, Bardejov prenájom domény osikov.sk 65 € 29.01.2019
STARK Consulting, s.r.o., Kopanice 3570/6, Bratislava výkaz za služby verejného obstarávania - Územný plán obce 405 € 25.01.2019
MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov finančný bonus 2% za 12/2018 -2,60€ 31.12.2018
Slovenský ochranný zväz autorský , Rastislavova 3, Bratislava 2 poplatok za reprodukciu hudby cez MR na r. 2019 20,40€ 24.01.2019
DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce predlženie prístupu na ww.obce.info na r. 2019-2020 114,65 € 25.01.2019
AGRO BILLY s.r.o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov oprava traktora 554,30 € 14.01.2019
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14, Bratislava za prenos prostredníctvom rozhlasu 38,40 € 21.01.2019
B+B projekt s.r.o., Jánošíkova č. 26, Prešov prepracovanie rozpočtu Osikov - Rozšírenie kanalizácie 50 € 17.01.2019
Ing. Pavol Puchalík - PP-PRINT, Bartošovce 125 kancelársky papier, tlačová väzba 37,45 € 21.01.2019
Ing. Pavol Puchalík - PP-PRINT, Bartošovce 125 plagát, vstupenky, tombolový lístok 43,20 € 18.01.2019
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54 turistické a cyklistické mapy Čergov, Ondavská vrchovina 313,98 € 08.01.2019
SENDEK Jozef, Osikov 18 demontáž a oprava štartéra na Avii 121,58 € 04.01.2019
Ing. Pavol Puchalík - PP-PRINT, Bartošovce 125 kancelárske potreby- dosky, poradače, zakladače 153,22€ 07.01.2019
WI-NET SK s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice internet za 1/2019 17,50€ 02.01.2019
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 1/2019 - MŠ 7,56 € 01.02.2019
EUROGASTROP, s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov umývací a oplachový prostriedok do umývačky 78,96 € 08.01.2019
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava plyn ZŠ za 1-8/2019 2210,11 € 02.01.2019
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava plyn MŠ za 1-8/2019 2833,10 € 02.01.2019
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón ZŠ za 1/2019 1.28 € 01.02.2019
MCOM-NET s.r.o. Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice internet Turbo 5 Biznis za 2/2018 7.50 € 02.01.2019
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice vyúčtovanie elektriny v ZŠ za 1-12/2018 -39,60€ 09.01.2019
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón MŠ za 12/2018 7,69€ 01.01.2019
Ing. Pillár Slavomír, Kľušov 285 overenie váh v ŠJ do 20 kg 73,20 € 10.12.2018
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava satelit štandard za 01/2019 12,60€ 20.12.2018
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice odvoz a zneškodnenie KO za 12/2018 698,84 € 31.12.2018
SEKČOV - TOPĽA, občianske združenie, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice členské OZ Sekčov-Topľa- verejný sektor- rok 2019 500,00 € 17.12.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ za 12/2018 11,40 € 05.01.2019
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, Michalovce za výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR za IV.Q.2018 105,00€ 31.12.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina MŠ za 12/2018 124,57€ 07.01.2019
Marian Medlen - JurisDat, Bratislava predprimárne vzdelávanie 2018-2019 0 € 31.10.2018
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava náklady spojené s opravou a údržbou PZ 46,36 € 15.01.2019
RAZ - DVA s.r.o., Myslavská 5, Košice autodoprava - posýpová soľ 48,00 € 2012.2018
SCO Trade, spol. s.r.o., Košice vyúčtovanie - posypová soľ 0 € 20.12.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón ZŠ za 12/2018 0,28€ 01.01.2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 9-12/2018 - ZŠ 44,89 € 20.12.2018
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice vyúčtovanie preddávku 0 € 11.12.2018
MCOM-NET s.r.o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice internet Turbo 5 Biznis za 1/2019 7,50 € 03.12.2018
Strana 1 z 27
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov