Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Utorok, 22. 01. 2019, sviatok oslavuje Zora. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Faktúry

Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia  
Miroslav Vilček, Osikov 188 drevené hranoly a hobľovanie dosák 501,60 € 02.10.2018
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava satelit štandard za 10/2018 12,60 € 24.09.2018
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice aktualizácia + servis k programu ŠJ4 39,24 € 05.10.2018
Marian Medlen - JurisDat, Bratislava predprimárne vzdelávanie 16,70 € 08.10.2018
Wolter Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislsva 2 Právo pre ROPO a obce - mesačník na rok 2019 79,80€ 29.10.2018
Pavol Pavúk, Osikov 143 za nájom nebytových priestorov za 10/2018 150,00 €
Pozemkové spoločenstvo sedliackeho lesa Osikov za nájom nebytových priestorov v budove KSB r.2018 166 € 18.10.2018
ZEPO, spol. s.r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce za prenájom skladových priestorov na GZS 4220,00 € 26.09.2018
Pavol Pavúk, Osikov 143 za nájom nebytových priestorov za 9/2018 150,00 € 24.09.2018
Obec Fričkovce prevádzkovanie spoločnej ČOV Osikov-Fričkovce za III. Q.2018 1500,00 € 24.09.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina MŠ za 9/2018 106,28 € 09.10.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava platba za plyn za ZŠ 9 - 12/ 2018 1105,12€ 30.09.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava platba za plyn za MŠ 9 - 12/ 2018 1416,48 € 30.09.2018
Imrich Goliaš - LIANA-Golf, Lopuchovská 734/1, 086 41 Raslavice stavebný materiál pre MŠ 267,98 € 30.09.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón MŠ za 9/2018 4,78 € 01.10.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava vyúčtovacia fa za plyn 9/2017 - 12/2018 - MŠ -585,43 € 19.09.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné ZŠ za 6-9/2018 22,45 € 20.09.2018
ZEPO, spol. s.r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce zateplenie a stavebné úpravy MŠ 84218,62 € 25.09.2018
ZEPO, spol. s.r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce rekonštrukcia hlavného vstupu a vstupu do kuchyne 11150,02 € 25.09.2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ 0,00 € 12.02.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava platba za plyn za TJ 9 - 12/ 2018 73,88 € 30.09.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina OcÚ a ČOV za 9/2018 1377,31 € 09.10.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava platba za plyn za ŠJ j9 - 12/ 2018 43,92€ 30.09.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava platba za plyn KSB 9-12/2018 529,96 € 30.09.2018
PAVLIČKO, s.r.o., Osikov 237 práca strojom Liebher 1141,93 € 16.09.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 9/2018 39,79 € 01.10.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ za 9/2018 11,40 € 02.10.2018
L+H KOM s.r.o., Vihorlatská 17, 080 01 Prešov prepracovanie PD na stavby MK - ul. Farská a MK - ul. Hančiková 350,00 € 03.10.2018
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava telefón O2 za 9/2018 49,67 € 01.10.2018
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, Michalovce za výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR za 9/2018 35,00 € 30.09.2018
MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov finančný bonus 2% za 8/2018 4,42 € 24.09.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava vyúčtovacia fa za 9/2017 - 8/2018 plyn KSB 87,48 € 19.09.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz použitého oleja za 9/2018 10,80 € 27.09.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava vyúčtovacia fa za 9/2017 - 8/2018 - plyn ŠJ 34,02 € 19.09.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 9/2018 - ZŠ 1,07 € 01.10.2018
KULL, s.r.o., Kpt. Nálepku 64, 085 01 Bardejov finálna úprava fasády a sokla ZŠ 24454,78 € 06.09.2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica triedna kniha pre ZŠ 0,00 € 06.09.2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica triedna kniha pre ZŠ 4,48 € 31.08.2018
Creative Art Atelier, Pavla Horova 4, 080 01 Prešov maľba fasády ZŠ 360,00 € 07.09.2018
AITEC, s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava prvouka pre druhákov 52,80 € 03.09.2018
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice poplatok na r. 2018 - virtuálna knižnica 12,00 € 30.08.2018
MCOM-NET s.r.o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice internet Turbo 5 Biznis za 10/2018 7,50 € 03.09.2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica zápisný lístok, triedna kniha 0,00 € 11.07.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 7-9/2018 - ihrisko 25,66 € 20.09.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 7-9/2018 - ČOV, MŠ, OU, cintorín 89,78 € 20.09.2018
Ivan Kostura, Partizánska 22, 085 01 Bardejov zistenie závady chladničky 28,00 € 21.09.2018
Slovenská národná knižniča, Nám. J.C. Hronského 1, 036 01 Martin servisný poplatok za rok 2018 - KIS pre MaSK 66,39 € 12.09.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina VO za 8/2018 88,08 € 10.09.2018
Ing. Pavol Puchalík-PP-PRINT, Bartošovce 125, 086 42 pozvánky pre dôchodcov, obálky 61,10 € 14.09.2018
Daniela Gerlašinská - DANger, Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov laserový toner, cartrige 103,80 € 12.09.2018
Strana 3 z 26
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov