Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Sobota, 23. 03. 2019, sviatok oslavuje Adrián. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Faktúry

Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia  
MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov finančný bonus 2 % za 9/2018 -2,65€ 26.10.2018
JOZEF IN s.r.o., Osikov 111, 086 42 montáž plynového topidla 822,43 € 24.10.2018
JOZEF IN s.r.o., Osikov 111, 086 42 montáž plynového topidla 822,43 € 24.10.2018
Geodézia Bardejov, s.r.o., Hurbanova 11, 085 01 Bardejov geometrický plán na multifunkčné ihrisko 339,00 € 23.10.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava vyúčtovacia faktúra za plyn TJ 76,58 € 19.09.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava dobropis k vyúčtovacej faktúre za plyn 137,63 € 09.10.2018
EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice vzorky vody z ČOV 240,24 € 18.10.2018
Jozef Rodanič - FACH, Osikov 114 stavebne práce na streche KD 2100,00 € 05.10.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina VS za 9/2018 122,94 € 09.10.2018
KOSIT EAST s.r.o.,Rastislavova 98, 040 01 Košice odvoz a zneškodnenie KO za 9/2018 606,18€ 30.09.2018
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava poplatok za vyjadraenie k PD 120,00 € 04.10.2018
WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice internet za 10/2018 17,50 € 02.10.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefon ZŠ za 10/2018 2,56 € 01.11.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava dobropis k vyúčtovacej faktúre za plyn 2858,95 € 09.10.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava vyúčtoavacia faktúra zemného plynu 2059,75 € 19.09.2018
IKARO s.r.o., Okružná 32, Prešov kopírka KMI + toner 432,00 € 16.10.2018
MCOM-NET s.r.o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice internet Turbo 5 Biznis za 11/2018 7,50 € 02.10.2018
Stanislav Toth, Osikov 6 drevarske prace na vstupy do kotolne MS 930,0 € 08.11.2018
Slova telefón za 10/2018 6,12 € 01.11.2018
PAVLIČKO, s.r.o., Osikov 237 materiál na vstupy do MŠ 911,03 € 23,102018
GS Welding s.r.o., Osikov 23 nerezové zábradlie v MŠ 630,00 € 06.11.2018
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava satelit štandard za 11/2018 12,60 € 24.10.2018
Stanislav Toth, Osikov 6 písmena na vytvorenie názvu MŠ a ZŠ 950,00 € 03.10.2018
Ján Kotik, Bardejov opracovanie dosák, hobľovanie, brúsenie a maľovanie 750,00 € 25.10.2018
Ján Kotik, Bardejov opracovanie hranolov - hoblovanie a brusenie 900,00 € 25.10.2018
KLALMP - PLAST, s.r.o., Bardejovská Zábava 3820, 085 01 Bardejov dodávka materiálu na pokrytie strechy a zvodov 1485,67 € 12.10.2018
Lukáš Maník - LUKY, Osikov 25, 086 42 elektromontážne práce a materiál v MŠ 457,00 € 08.10.2018
Miroslav Vilček, Osikov 188 drevené hranoly a hobľovanie dosák 501,60 € 02.10.2018
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava satelit štandard za 10/2018 12,60 € 24.09.2018
SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1, 040 13 Košice aktualizácia + servis k programu ŠJ4 39,24 € 05.10.2018
Marian Medlen - JurisDat, Bratislava predprimárne vzdelávanie 16,70 € 08.10.2018
Wolter Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislsva 2 Právo pre ROPO a obce - mesačník na rok 2019 79,80€ 29.10.2018
Pavol Pavúk, Osikov 143 za nájom nebytových priestorov za 10/2018 150,00 €
Pozemkové spoločenstvo sedliackeho lesa Osikov za nájom nebytových priestorov v budove KSB r.2018 166 € 18.10.2018
ZEPO, spol. s.r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce za prenájom skladových priestorov na GZS 4220,00 € 26.09.2018
Pavol Pavúk, Osikov 143 za nájom nebytových priestorov za 9/2018 150,00 € 24.09.2018
Obec Fričkovce prevádzkovanie spoločnej ČOV Osikov-Fričkovce za III. Q.2018 1500,00 € 24.09.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina MŠ za 9/2018 106,28 € 09.10.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava platba za plyn za ZŠ 9 - 12/ 2018 1105,12€ 30.09.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava platba za plyn za MŠ 9 - 12/ 2018 1416,48 € 30.09.2018
Imrich Goliaš - LIANA-Golf, Lopuchovská 734/1, 086 41 Raslavice stavebný materiál pre MŠ 267,98 € 30.09.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón MŠ za 9/2018 4,78 € 01.10.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava vyúčtovacia fa za plyn 9/2017 - 12/2018 - MŠ -585,43 € 19.09.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné ZŠ za 6-9/2018 22,45 € 20.09.2018
ZEPO, spol. s.r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce zateplenie a stavebné úpravy MŠ 84218,62 € 25.09.2018
ZEPO, spol. s.r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce rekonštrukcia hlavného vstupu a vstupu do kuchyne 11150,02 € 25.09.2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ 0,00 € 12.02.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava platba za plyn za TJ 9 - 12/ 2018 73,88 € 30.09.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina OcÚ a ČOV za 9/2018 1377,31 € 09.10.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava platba za plyn za ŠJ j9 - 12/ 2018 43,92€ 30.09.2018
Strana 4 z 27
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov