Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Utorok, 22. 01. 2019, sviatok oslavuje Zora. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Faktúry

Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia  
WI-NET SK s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice internet za 8/2018 17,50 € 01.08.2018
KOMFOS Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 ĽUBOTICE tovar na kultúrnu akciu 1.7.2018 100,56€ 31.07.2018
KOMFOS Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 ĽUBOTICE tovar na kultúrnu akciu 1.7.2018 626,92 € 01.08.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 6-8/2018 - ZŠ 193,00 € 01.08.2018
MCOM-NET s.r.o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice internet Turbo 5 Biznis za 9/2018 7,50 € 01.08.2018
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava satelit štandard za 08/2018 12,60€ 24.07.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina MŠ za 7/2018 45,22 € 08.08.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón MŠ za 7/2018 1,22 € 01.08.2018
AZ THERM s.r.o., Hlavná 163. 086 41 Raslavice preloženie HUP a rekonštrukcia plynu v budove MŠ 2905,09 € 30.07.2018
AZ THERM s.r.o., Hlavná 163. 086 41 Raslavice vypracovanie PD "Preloženie STL HUP DN25 pre MŠ Osikov" 828,00 € 30.07.2018
AZ THERM s.r.o., Hlavná 163. 086 41 Raslavice projektová dokumentácia s rozpočtom stavby Zateplenie MŠ Osikov 1200,00 € 30.07.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 7/2018 0,00€ 01.08.2018
Pavol Pavuk, Osikov 143 mesačný nájom za 7/2018 - Bar 150,00 € 11.07.2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica tlačivá pre MŠ 0,00 € 11.07.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 6/2018 - MŠ 98,09 € 10.07.2018
AQUASPIŠ spol. s.r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 7/2018 180,00 € 30.07.2018
Obecné služby Raslavice, s.r.o., Hlalvná 154, 086 41 Raslavice doprava DFs Raslavičanik na vystúpenie 1.7.2018 60,00 € 03.07.2018
OZÓN Hanušovce, a.s., Petrovce 129, 094 31 Petrovce zneškodňovanie odpadu a rekultivácia - skládka odpadu 248,99 € 23.07.2018
SEKČOV - TOPĽA, občianske združenie, Hlavná 154/30, 086 41 Raslavice členské OZ Sekčov-Topľa- verejný sektor- rok 2018 500,00 € 21.06.2018
Jaroslav Kačmár - KAJA, Osikov 241 výroba nábytku pre FS Osikovčan vrátane motnáže 750,00 € 20.07.2018
Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, 083 01 Sabinov prenájom 2x WC 144,00 € 17.07.2018
Agro Čergov, s.r.o., Čergovská 583, 086 41 Raslavice za vývoz odpadu 72,00 € 30.06.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 6/2018 - VS 67,75 € 10.07.2018
KLALMP - PLAST, s.r.o., Bardejovská Zábava 3820, 085 01 Bardejov superglass3 Tab šindeľ, klinec Lepenač 353,45 € 13.07.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz použitého oleja za 6/2018 10,80 € 11.07.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 6/2018- OcÚ a ČOV 1065,62 € 10.07.2018
Grand Vista Slovakia, s.r.o., Partizánska 45, 085 01 Bardejov príprava súťažných podkladov VO na Výstavbu multifunkčného ihriska 600,00€ 11.07.2018
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová daňový doklad k prijatej platbe č.fa 180466 0,00 € 11.07.2018
WI-NET SK s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice internet za 7/2018 17,50 € 02.07.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 3-6/2018 - ZŠ 41,69€ 02.07.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefon MŠ za 6/2018 6,91 € 01.07.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefon ZŠ za 6/2018 0,92€ 01.07.2018
MCOM-NET s.r.o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice internet Turbo 5 Biznis za 8/2018 7,50 € 02.07.2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica tlačivá pre ZŠ 32,32 € 03.07.2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica triedna kniha pre MŠ 8,39 € 02.07.2018
VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová turistická a cyklistická mapa 313,98 € 27.06.2018
Obec Fričkovce za prevádzkovanie spoločnej ČOV za 2.Q.2018 1500,00 € 25.06.2018
Imrich Goliaš - LIANA-Golf, Lopuchovská 734/1, 086 41 Raslavice stavebný materiál na opravu budovy Bar - KSB 161,99 € 30.06.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 6/2017 40,63 € 01.07.2018
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice za odvoz a zneškodnenie odpadu za 6/2018 606,30€ 30.06.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ za 6/2018 22,80€ 03.07.2018
EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice vzorky vody z ČOV 236,88 € 03.07.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 3-6/2018 - ihrisko 20,84 € 02.07.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 3-6/2018 134,68 € 02.07.2018
AQUASPIŠ spol. s.r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 6/2018 180,00 € 04.07.2018
OZÓN Hanušovce, a.s., Petrovce 129, 094 31 Petrovce za uloženie odpadu na skládku 121,18 € 02.07.2018
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava telefón O2 za 6/2018 43,51€ 02.07.2018
PAVLIČKO, s.r.o., Osikov 237 dlažba, cement, obrubník, práca lyžicou 1056,12 € 22.06.2018
SCHOTT, s.r.o., Orechová 6, Bardejov - Bardejovská Nová Ves Výstavba vodovodu v obci Osikov 115710,78 € 17.05.2018
Daniel Fecko - DASTING, Dlhý rad 6, Bardejov výkon stavebného dozora pre stavbu Výstavba vodovodu v obci Osikov 1157,10€ 16.05.2018
Strana 5 z 26
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov