Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Utorok, 22. 01. 2019, sviatok oslavuje Zora. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Faktúry

Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia  
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice odvoz a zneškodňovanie KO za 2/2018 644,32 € 28.02.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz použitého oleja za 2/2018 10,80 € 08.03.2018
Jana Hrošová, J. Švermu 2569/1, 085 01 Bardejov čistenie koberca 38,00 € 09.02.2018
SISLAŠI s.r.o., Osikov 137 oprava dúchadla 189,72 € 09.03.2018
EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice vzorky vody z ČOV 238,80 € 05.03.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ za 2/2018 22,80€ 05.03.2018
FEREX s.r.o. , Vodná 23, 949 01 Nitra 120 l kontajner plastový čierny 25 ks 495,00 € 06.03.2018
Mgr. Miron Kantuľak, PONET press, Štefánikova 61, 085 63 Bardejov inzercia v Bardejovských novostiach č. 10/2018 32,16 € 06.03.2018
WI-NET SK s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice internet za 3/2018 17,50 € 02.03.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 1-3/2018, ČOV, MŠ, OU, cintorín 134,69 € 03.04.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 1-3/2018 - ihrisko 0,00 € 03.04.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 3/2018 40,60 € 01.04.2018
Ing. Pavol Puchalík-PP-PRINT, Bartošovce 125, 086 42 kancelársky papier, obálka na CD 43,00 € 03.04.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ za 3/2018 22,80 € 04.04.2018
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava telefón O2 za 3/2018 44,96 € 03.04.2018
AQUASPIŠ spol. s.r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3/2018 180,00 € 28.03.2018
Jakub Olšavský, Osikov 184 za nájom nebytových priestorov za 3/2018 220,00 € 03.04.2018
Daniel FISCHER, 082 52 Kokošovce 65 knihy 49,00 € 07.03.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina MŠ za 2/2018 113,63€ 08.03.2018
Stanislav Toth, Osikov 6 regál na prádlo, doska na plut, stolík na kolieskach 400,00 € 09.03.2018
Stanislav Toth, Osikov 6 kuchynská linka v MŠ 800,00 € 09.03.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón MŠ za 3/2018 4,93€ 01.04.2018
Atrix Design s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 Stavebnica Tehličky pre detičky 55,00 € 27.03.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefon ZŠ za 3/2018 0,42 € 01.04.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné ZŠ za 1-3/2018 20,84 € 03.04.2018
MCOM-NET s.r.o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice internet Turbo 5 Biznis za5/2018 7,50€ 03.04.2018
MCOM-NET s.r.o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice internet Turbo 5 Biznis za 4/2018 7,50 € 12.03.2018
LegalSoft s.r.o., Partizánska 34, 039 01 Turčianske Teplice počítadlo do 100 - veľké s číslami 105,90 € 07.03.2018
Obec Fričkovce za prevádzkovanie spoločnej ČOV za r.2017 - doplatok 7467,05 € 21.02.2018
Jakub Olšavský, Osikov 184 za nájom nebytových priestorov za 2/2018 220,00 € 19.02.2018
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Verejná správa ročný prístup 96,00€ 05.02.2018
AQUASPIŠ spol. s.r.o., Sadova 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves prevádzkovanie kanalizácie za 2/2018 180,00 € 27.02.2018
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice admin. poplatok za balíček Škôlka Komenský Plus 9,00 € 26.02.2018
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 2/2018 39,79 € 01.03.2018
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón ZŠ za 2/2018 0,97 € 01.03.2018
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 2/2018 - MŠ 7,13 € 01.03.2018
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava telefón za 1/2018 43,66 € 01.03.2018
MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov finančný bonus 2% za 1/2018 -8,05 € 22.02.2018
BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov kontrola hasiacich prístrojov - OcÚ, MŠ, ŠJ, ČOV 216,06 € 27.02.2018
Gabriel Biath - EURO PODLAHY, Gaboltov 109 plavajúca podlaha 175,80 € 20.02.2018
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 010 01 Žilina Verejná správa - ročný prístup 0,00 € 21.02.2018
TOPSET Solutions s.r.o. , 900 31 Stupava aktualizácia dát katastra 36,00 € 15.02.2018
TOPSET Solutions s.r.o. , 900 31 Stupava aktualizácia programov za rok 2018 466,80 € 15.02.2018
Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava verejné obstarávanie na r. 2018 - časopis 81,60 € 08.02.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 zber a odvoz kuchynského odpadu za 1/2018 22,80 € 13.02.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 1/2018 - VO 250,22 € 09.02.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 evidencia odpadov - prístup k online službe 0,00 € 07.02.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 zber a odvoz použitého oleja za 1/2018 10,80 € 09.02.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 1/2018 - OcÚ a ČOV 1196,24 € 09.02.2018
Vítezslav FISCHER, 082 52 Kokošovce 65 knihy do obecnej knižnice 23,00 € 12.02.2018
Strana 8 z 26
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov