Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Piatok, 19. 04. 2019, sviatok oslavuje Jela. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Faktúry

Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia  
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón MŠ za 1/2018 6,74€ 01.02.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 1/2018 39,79€ 01.02.2018
ŠEVT a.s., Cementárenská 16, Banská Bystrica Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania MŠ 8,60 € 05.02.2018
Wolter Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislsva 2 verejné obstarávanie - dvojmesačník na rok 2018 81,60€ 30.01.2018
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava satelit štandard za 2/2018 12,60 € 29.01.2018
PAVLIČKO, s.r.o., Osikov 237 kameň 0-4 IS lom 13,44 € 09.01.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava MŠ - platba za plyn za január - august 2018 2833,10 € 09.01.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava ŠJ - platba za plyn za január - august 2018 87,63 € 09.01.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava TJ -platba za plyn za január - august 2018 147,90 € 09.01.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava KSB - platba za plyn január až august 2018 1059,92€ 9.1.2018
BACAPROJEKT, s.r.o., Jánosíkova č. 26, Prešov prepracovanie rozpočtu na stavbu Osikov -Rozšírenie kanalizácie -Hančík 50,00 € 31.01.2018
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava telefón O2 za 1/2018 41,75 € 01.02.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina PO, TJ, cintorín za 1-2/2018 218,00 € 01.02.2018
AQUASPIŠ spol. s.r.o., Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 1/2018 180,00 € 31.01.2018
Proxis, spol. s.r.o., Slovenská 1, 085 01 Bardejov prenájom domény osikov.sk 65,00 € 31.01.2018
CBS spol. s.r.o., Kynceľová , 974 01 ročný poplatok za doménu www.osikov.saris.eu.sk 19.12. € 22.01.2018
Notár JUDr. Marta Vaľková, Notársky úrad, Hurbanova 19, 085 01 Bardejov spísanie notárskej zápisnice N 597/2017 185,38 € 12.01.2018
WI-NET SK s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice internet za 1/2018 17,50 € 05.01.2018
Ing. Pavol Puchalík-PP-PRINT, Bartošovce 125, 086 42 kancelárske potreby 154,57€ 04.01.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov prístup k online službe evidencie odpadov 22,80 € 31.01.2018
COOP Jednota SD, Konštantínova 3, 081 77 Prešov stočné za rok 2017 8,70 € 08.01.2018
Hostinec MK, Osikov 109, 086 42 stočné za rok 2017 87,87 € 04.01.2018
Jakub Olšavský, Osikov 184 za nájom nebytových priestorov za 1/2018 220,00 € 25.01.2018
Jakub Olšavský, Osikov 184 za stočné a vodné za rok 2017 210,01 € 04.01.2018
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefon ZŠ za 1/2018 1,74 € 01.02.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 1 až 2/2018 193,00 € 01.02.2018
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava plataba za plyn za január - august 2018 2210,11€ 9.1.2018
MCOM-NET s.r.o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice internet Turbo 5 Biznis za 2/2018 7,50€ 01.01.2018
Základná škola, Osikov 102 stočné za rok 2017 46,98 € 04.01.2018
Global Suply a.s., Potočná 85, 909 01 Skalica tesnenie na poklopy Sealing D400 122,16 € 21.12.2017
Obec Fričkovce za prevádzkovanie spoločnej ČOV za 4.Q.2017 1500,00€ 08.12.2017
Jakub Olšavský, Osikov 184 za nájom nebytových priestorov za 12/2017 220,00 € 08.12.2017
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava aktualizácia programov za rok 2017 16,80 € 30.12.2017
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Finančný spravodajca - doplatok za rok 2017 7,45 € 12.01.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina VO za 12/2017 223,51 € 08.01.2018
KOSIT EAST s.r.o., Jarmočná 2, 040 01 Košice odvoz a zneškodňovanie KO za 12/2017 627,90 € 31.12.2017
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz použitého oleja za 12/2017 10,80 € 10.01.2018
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice finančné vysporiadanie elektriny za 1-12/2017 PO, TJ, cint. -43,37 € 31.12.2017
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina OcÚ, ČOV za 12/2017 1251,41 € 08.01.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 9-12/2017 ČOV, MŠ, cintorín, OcÚ 168,20 € 0501.2018
OZÓN Hanušovce, a.s., Petrovce 129, 094 31 Petrovce 306,85 € 31.12.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 9-12/2017 - ihrisko 11,00 € 04.01.2018
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 Orlov zber a odvoz kuchynského odpadu zo ŠJ za 12/2017 11,40 € 31.12.2017
O2 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 851 01 Bratislava telefón O2 za 12/2017 56,24€ 31.12.2017
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 12/2017 40,00 € 01.01.2018
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 12/2017 - MŠ 6,91 € 01.01.2018
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné ZŠ - vyúčtovanie za 9-12/2017 28,30 € 04.01.2018
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 12/2017 1,39 € 01.01.2018
Global Supply, a.s., Potočná 85, 90 901 Skalica tesnenie na poklopy 0,00 € 21.12.2017
AQUASPIŠ spol. s.r.o., Sadova 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves prevádzkovanie kanalizácie za 12/2017 180,00 € 29.12.2017
Strana 12 z 28
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov