Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Streda, 22. 05. 2019, sviatok oslavuje Júlia. Srdečne blahoželáme!
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Faktúry

Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia  
Pavol Pavúk, Osikov 143 za nájom nebytových priestorov za 3/2019 150,00 € 19.03.2019
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., Martina Rázusa 23A, Žilina Verejná správa ročný prístup 117,00 € 11.03.2019
RR Shop s.r.o., Strakova 2, 040 01 Košice-Sever ohrievacie teleso 48,42 € 06.03.2019
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 3/2019 - OcÚ a ČOV 1170,28 € 08.04.2019
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 3/2019 - VO 114,26 € 08.04.2019
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 3/2019 39,79€ 01.04.2019
Ivan Rohaľ - DUDRA, Duklianska 1, 085 01 Bardejov oprava krovinorezov 332,76 € 30.03.2019
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava telefón O2 za 3/2019 49,56 € 29.03.2019
Aquaspiš - vodné hospodárstvo s.r.o., Rudňany 433 za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku za 3/2019 150,00€ 01.04.2019
Jozef Choma, Šiba 34, 086 22 školenie BOZP a vypracovanie dokumentácie 150,00€ 29.03.2019
Daniela Gerlašinská - DANger, Šafárikova 5940/22, Prešov kancelársky papier, obálka 22,66 € 03.04.2019
GDPR Slovakia s.r.o, Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce za výkon funkcie zodpovednej osoby - GDPR za 1.Q.2019 105,00€ 31.03.2019
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 zber a odvoz kuchynského odpadu za 3/2019 22,80€ 28.03.2019
HERACO s.r.o., Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice betón, cement, riedidlo, farba 74,05 € 29.03.2019
ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43 zber a odvoz použitého oleja za 3/2019 10,80 € 26.03.2019
MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov finančný bonus 2% za 2/2019 -4,42 € 22.03.2019
PVS Computer, s.r.o., Vajanského 30, 080 01 Prešov tlačiareň Xerox SC 2020 MFP A3 color 1236,00€ 27.03.2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 12/2018-3/2019 - ihrisko 0,00 € 21.03.2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 12/2018-3/2019 - ČOV, M%S, OU, cintroín 137,89 € 21.03.2019
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., 010 01 Žilina Verejná správa - ročný prístup 0,00 € 26.03.2019
Geodézia Bardejov, s.r.o., Hurbanova 11, Bardejov polohopisné a výškopisné zameranie - verejné priestranstvá 300,00 € 19.03.2019
Zuzana Hnátová,Pod lipkou 25, 085 01 Bardejov oprava kosačky Lučina 65 88,50 € 14.03.2019
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 2/2019 - VO 126,73 € 11.03.2019
Lukáš Maník - LUKY, Osikov 25, 086 42 demotnáž vianočnej ozdoby, elektromontážne práce 490,56 € 13.03.2019
Daniela Gerlašinská - DANger, Šafárikova 5940/22, Prešov toner, kancelársky papier, farba na pečiatky 29,52 € 13.03.2019
Daniela Gerlašinská - DANger, Šafárikova 5940/22, Prešov laserový toner, euroobaly 18,12 € 13.03.2019
KOSIT EAST s.r.o., Rastislavova 98, 040 01 Košice odvoz a zneškodňovanie KO za 2/2019 713,71 € 28.02.2019
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 2/2019 - OcÚ a ČOV 1469,93 € 11.03.2019
Jana Hrošová, J. Švermu 2569/1, 085 01 Bardejov čistenie koberca 39,00 € 05.03.2019
STANIM, s.r.o., Šindliar 138, 082 36 Šindliar prerokovanie zadania k ÚPO a schválenie zadania 180,00 € 05.03.2019
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava telefón Doogee X60L 98,00€ 11.03.2019
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 1/2019 - OcÚ a ČOV 1563,89 € 08.02.2019
GOLIAŠ STAVEBNINY s.r.o., Hlavná 352/15, 086 41 Raslavice materiál na údržbu ČOV 42,60 € 28.02.2019
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, Bratislava splatka plynu 10,98 €
RR SHOP, Strakova 2, 040 01 Košice-Sever ohrievacie teleso do kotla 48,42 € 06.03.2019
ELEKTROSPED, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava sušička prádla Beko - reprezentačný dar 379,00€ 19.02.2019
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 3/2019 - MŠ 110,84 € 08.04.2019
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 3/2019 - MŠ 8,11 € 01.04.2019
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 2/2019 - MŠ 103,84 € 11.03.2019
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice elektrina za 1/2019 - MŠ 130,04 € 08.02.2019
DAMEDIS, s.r.o., Křenová 89/19, 602 00 Brno - Střed multifunkčná tlačiareň MFCL3730CDNZ J1 289,57 € 08.03.2019
KOMENSKY s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice za služby škôlka KOMENSKY Plus za rok 9,00 € 05.03.2019
Daniel FISCHER, 082 52 Kokošovce 65 knihy pre MŠ 120,00 € 07.03.2019
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón za 3/2019 4,85 € 01.04.2019
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice vodné za 12/2018-3/2019 24,05€ 21.03.2019
MILK-AGRO, spol. s.r.o., Čapajevova 36, 080 46 Prešov mlieko 43,70 € 26.03.2019
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, Prešov potraviny 677,33€ 30.03.2019
HURTUK DINO, s.r.o. Bardejovská Zábava 3854/102 zelenina 35,28 € 28.03.2019
SOROKA s.r.o., Beloveža 227 mäso 104,46 € 25.03.2019
HURTUK DINO, s.r.o. Bardejovská Zábava 3854/102 zelenina, ovocie 105,98 € 25.03.2019
Strana 1 z 30
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov