Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Utorok, 25. 09. 2018, sviatok oslavuje Vladislav. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Zmluvy

Zmluvná strana: Predmet Cena Dátum uzavretia  
GDPR Slovakia s.r.o., Antona Bernoláka č. 2, Michalovce implementovať pre objednávateľa novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovať služby Zodpovednej osoby 07.09.2018
Komenský, s.r.o. Poskytovanie služieb Bezkriedy Plus 12 € ročne 20.08.2018
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov dotácia na Folklórne dni obce Osikov "Vešelo na valaľe" 1 000,00 €
Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava vypožičanie do bezplatného užívania súpravu povodňovej záchrannej služby Kovoflex KF-T-2 0 € 28. 06. 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Zmluva o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Č.072PO130198 125 893,32€ 19. 03. 2018
Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Grantový účet 0€ 17.07.2018
Zepo, spol. s r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Osikove 84522,90€ 17.07.2018
Zepo, spol. s r.o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Osikove 84522,90€ 17.07.2018
Ing. Marta Dvorská, Tehelná 10, 085 01 Bardejov audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 540,00 € 21.06.2018
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 18.01.2018
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 22.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 19.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 28.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 14.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 4.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 5.1.2018
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 14.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 20.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 24.11.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 6.12.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 27.11.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 22.11.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 16.11.2017
Obec Osikov Predaj nehnuteľnosti 10.11.2017
TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov 0,00 €
VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava poskytnutie úveru na financovanie projektu Výstavba vodovodu v obci Osikov 125 612,36 € 11.06.2018
Pavol Pavuk, Osikov 143 Prenájom nebytových priestorov na účely zriadenia a prevádzkovania baru-pohostinstva 22.05.2018
SPP-distribúcia, a.s. Nájom plynárenského zariadenia 0€ 20.03.2018
Východoslovenská energetika a.s. Dodatok k zmluve 29.03.2018
SEWA, a.s., so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava aktualizácia zmien v systéme triedeného zberu 19.04.2018
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 dotácia na zabezpečenie materiálno-technic. vybavenia DHZO, na osobné ochr. pracovné prostriedky pre členov DHZO 3000,00 € 05.04.2018
SPP-distribúcia, a.s. Rozšírenie distribučnej siete Osikov - STL plynovod 0€ 26.03.2018
Pôdohospodárska platobná agentúra, Bratislava Výstavba vodovodu v obci Osikov 125 893,32€ 19. 03. 2018
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov úhrada výdavkov za deti CVČ ako súčasti ZŠ B. Krpelca, Bardejov 40,00 € 20. 02. 2018
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov úhrada výdavkov za deti CVČ ako súčasti ZŠ Komenského 23, Bardejov 40,00 € 22. 02. 2018
KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice dar na akciu Fašiangový ples vo forme 120l zbernej nádoby 30,00 € 17. 01. 2018
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu multifunkčného ihriska 10 000,00 € 20. 12. 2017
Pierott, n.o., Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov peňažný dar 75,00 € 14.11.2017
MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava dodávka zemného plynu do odberných miest od 1.9.2017 do 31.08.2019 28.02.2017
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice Stavba ,,Osikov - rozšírenie vodovodu za Farou" 19.09.2017
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava telefón Gigaset A220 9,90 € 14.09.2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov poskytovanie FP na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých dlhodobo evidovaných občanov v rámci projektu Šanca pre mladých podľa §54 ods. 1 písm. a) zák. č. 5/2004 5583,84 € 30.08.2017
Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov na opravu a údržbu šatní na futbalovom ihrisku a výmena ochranných futbalových sietí 1 000,00 € 24.07.2017
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 dotácia na zabezpečenie materiálno-technic. vybavenia DHZO, na osobné ochr. pracovné prostriedky pre členov DHZO 3000,00 € 27.06.2017
Ing. Marta Dvorská, Tehelná 10, 085 01 Bardejov audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 540,00€ 31.05.2017
Mesto Bardejov úhrada výdavkov za deti CVČ ako súčasti ZŠ Komenského 23, Bardejov, ktoré majú trvalý pobyt v Osikove 40,00 € 04.05.2017
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava Úprava práv a povinnosti zmluvných strán pri rozšírení distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D s cieľom uspokojiť potreby Zmluvného partnera v oblasti odberu zemného plynu . 540 € 05. 04. 2017
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia dohodnutej pre odberné miesto s EIC kódom vo výške 3F 40 A. € 0,00 30. 03. 2017
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov, Dlhý rad 17, Bardejov poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona o službách zamestnanosti 4392 € 23.03.2017
Slovenská republiky a LESY Slovenskej republiky, š. p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica Výpožička drobného vodného toku Výron v celej jeho spravovanej dĺžke € 0,00 03. 03. 2017
Strana 1 z 4
© 2018 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov