Obec Osikov - oficiálna web stránka obce Osikov
Je Piatok, 19. 04. 2019, sviatok oslavuje Jela. Srdečne blahoželáme!
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
 • Obec Osikov
Prihlásiť

Prihláste sa

Meno *
Heslo *
Zapamätať si

Zmluvy

Zmluvná strana: Predmet Cena Dátum uzavretia  
DATATRADE s.r.o. Moyzesova 12 poskytovanie služieb obce.info 48.00 2011-09-12
ZS MONT s.r.o. komplexná dodávka odsávania a prívodu neohrievaného vzduchu bez elektroinštalácie. 13701.88 2012-01-24
Ing. Marta Dvorská Overenie účtovnej závierky v zmysle zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 480.00 2012-07-23
VšZP Využívanie elektronických služieb na internetovom portáli 0.00 2012-04-26
Linde Gas k.s. Dlhodobý prenájom 1 rok S01 65.81 2012-06-27
Prima banka Slovensko zriadenie grantového účtu 0.00 2012-06-22
AQUASPIš spol. s.r.o. Sp. Nová Ves prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku - ČOV 156.00 2012-04-23
JUTING Prenechanie nájomcovi do užívania priestory KSB za účelom ponikateľských aktivít v súvislosti s realizáciou projektu Vybudovani 5000.00 2011-12-01
Úrad práce Poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriad 15399.00 2012-03-29
Úrad práce zabezpečenie vykonávania absolventskej praxe 0.00 2012-03-22
Slovenský vodohospodársky podnik Prenájom vodného toku Osikovský potok a vodného toku Výron do dočasného užívania Obci Osikov 1.00 2010-08-20
Slovenský vodohospodársky podnik Prenájom vodného toku Osikovský potok a vodného toku Výron do dočasného užívania Obci Osikov 1.00 2010-02-08
AVE Košice s.r.o. Košice vykonanie reklamy 90.00 2012-02-09
Union zdravotná poisťovňa Využívanie elektronických služieb prostredníctvom používateľského konta 0.00 2012-09-06
Pozemkové spoločenstvo sedliackeho lesa Osikov Darovacia zmluva o darovaní nehnuteľnosti na vybudovanie novej miestnej komunikácie 0.00 2011-12-08
ÚPSVaR Bardejov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu p 2566.50 2011-10-31
JUTING vybudovanie vodozádržťných opatrení pre obec Osikov 19357.50 2011-12-01
Úrad vlády SR poskytnutie FP na realizáciu projektu 20000.00 2011-11-14
Obec Fričkovce spolufinancovanie a prevádzkovanie ČOV obcí Osikov a Fričkovce 3320.00 2011-11-23
Environmentálny fond Osikov-rozšírenie kanalizácie -stoka B 270980.31 2011-11-24
Ing. Marta Dvorská overenie účtovnej závierky - audit 480.00 2011-10-11
Komunálna poisťovňa skupinové poistenie žiakov Zš na šk.r. 2011/2012 125.28 2011-09-12
Komunálna poisťovňa skupinové poistenie detí Mš na šk.r. 2011/2012 102.08 2011-09-12
Miloš Kovalčín - MCOM internetové pripojenie pre Zš 8.00 2011-08-31
VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce 182/1 dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šJ 0.00 2011-08-25
ÚPSVaR Bardejov Úprava práv a povinnosti zamestnávaateľa a ÚPSVaR pri vykonávaní absolventskej praxe 0.00 2011-01-28
ÚPSVaR Bardejov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochanu pe 3050.00 2011-04-08
Strana 5 z 5
© 2019 Obec OSIKOV / prehlásenie o prístupnosti / ochrana osobných údajov